tel.: +48 693 110 146

Wdrożenia

Proces wdrożenia systemu informatycznego składa się z szeregu prac, w rezultacie których możesz rozpocząć efektywne korzystanie z zakupionego systemu. Bliską współpracę z naszymi Klientami rozpoczynamy już na wczesnym etapie procesu sprzedażowego. Służymy radą zarówno przy rozpoznaniu potrzeb informatycznych, w kwestiach technologicznych, jak i dotyczących zarządzania biznesem. Efektem naszych wieloletnich doświadczeń jest „Metodyka wdrożeń” porządkująca proces wdrożenia i gwarantująca stosowanie najlepszych praktyk biznesowych wypracowanych na przestrzeni lat.

Na podstawie wyników analizy przedwdrożeniowej dopasujemy nasze rozwiązania do specyfiki Twojej firmy oraz otaczających ją realiów rynkowych. Indywidualnie ustalimy rodzaj świadczonych usług, zależny od potrzeb i zakresu wdrożenia. Wykwalifikowani specjaliści Sage mogą towarzyszyć Ci już od momentu instalacji, przez konfigurację, migrację danych, dopasowywa­nie rozwiązań do Twoich potrzeb, aż po szkolenia z obsługi programów oraz końcową weryfikację i ocenę wspomagania strategicznych procesów wdrożonymi rozwiązaniami.

Profesjonalne wdrożenie systemu gwarantuje:

  • Poczucie bezpieczeństwa - profesjonalne przygotowanie i prowadzenie projektu
  • Oszczędność czasu - prace wdrożeniowe wykonane na czas
  • Oszczędność kosztów - prace wdrożeniowe wykonane w ramach założonego budżetu

Po wdrożeniu systemu zachęcamy do skorzystania z opieki powdrożeniowej w postaci umowy serwisowej, doraźnych wizyt specjalistów i zdalnych konsultacji oraz różnego rodzaju niestandardowych zleceń, wynikających ze specyfiki firmy i rynku, na którym działa.